top of page
Zoeken

Het geheim van de tijd in het antieke jodendom

Archeologische vondsten en bovenal de Dode Zeerollen tonen aan dat er in het antieke jodendom op een heel abstracte manier werd nagedacht over het begrip tijd. De tijdsberekening en kalenders speelden een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Ook in mozaïeken komt het thema van de tijd op treffende wijze naar voren, onder andere in afbeeldingen van de jaargetijden en de zodiak. Dit toont hoezeer het begrip tijd een centrale plaats innam in de joodse gedachtewereld van de oudheid. Tijdens de Week van de Klassieken verzorgt dr. Arjen Bakker op donderdagavond 4 april een lezing over dit thema.

De ontdekking van de Dode Zeerollen hebben laten zien hoe de boeken van de bijbel in de oudheid werden uitgelegd. Ook hebben we veel joodse boeken uit dezelfde periode gevonden waarvan het bestaan voor de vondsten bij Qumran niet eens bekend was. Hieruit hebben we onder meer geleerd dat er in het antieke jodendom op een heel abstracte manier werd nagedacht over het begrip tijd. De tijdsberekening en kalenders speelden een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Maar men dacht ook na over de indeling van de geschiedenis in opeenvolgende periodes. Door de verhouding tussen het heden, het verleden en de toekomst te bestuderen, probeerde men een verborgen structuur van de tijd te ontwaren. In deze lezing worden een aantal mysterieuze teksten uit Qumran toegelicht en kijken we bovendien naar enkele prachtige mozaïekvloeren die zijn opgegraven in synagogen uit de oudheid.


Deze lezing wordt aangeboden door CRASIS en Synagoge Groningen in het kader van de Week van de Klassieken. Dit is een landelijke manifestatie met als doel de (klassieke) oudheid op toegankelijke wijze onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dr. Arjen Bakker is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Qumran Instituut.


Het geheim van de tijd in het antieke jodendom

Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60

Datum & Tijd: donderdag 4 april 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Entree & Reserveren: Gratis toegang, reserveren kan via reserveren@synagogegroningen.nl ovv 'Lezing Week vd Klassieken'.


Comentários


bottom of page