top of page
Grensgebied.jpg

JOODS LEVEN IN 
HET GRENSGEBIED

huisje_blauw_transparant.png

> Synagoge > Joods leven in het grensgebied

Reise ins Jüdische Ostfriesland

Vanwege de eeuwenoude grensoverschrijdende banden tussen de joodse gemeenschappen in Nederland en Duitsland, en in het bijzonder Groningen en Ostfriesland, werkt Synagoge Groningen samen in het netwerkverband 'Reise ins Jüdische Ostfriesland'. 

Project 'Joods leven in het grensgebied'

Synagoge Groningen werkte tussen 2018 en 2021 intensief samen met de Ehemalige Jüdische Schule in de Landkreis Leer (Ostfriesland, Duitsland) in het Interreg V-A programma 'Joods leven in het grensgebied'. In dit project zijn de historische banden tussen de joodse gemeenschappen in Groningen en Ostfriesland onderzocht. Familiebanden, economische banden, maar ook de politieke situatie kon een reden zijn om te migreren. Dit project resulteerde in het boek Joods leven in het grensgebied, verschillende documentaires en een reizende expositie.

Waarom waren er in de Gronings-Ostfriese grensstreek zoveel kleine joodse gemeenschappen? En wat was de reden voor migratie? Vandaag de dag is het moeilijk voor te stellen dat er in Bunde, Jemgum, Weener, maar ook in Nieuweschans, Winschoten en Bourtange levendige joodse gemeenschappen waren. Anders dan in Duitsland, herinneren in sommige Nederlandse dorpen de voormalige synagogen nog aan dit verdwenen leven. Vanuit Leer werkte dr. Juliane Irma Mihan aan het wetenschappelijk onderzoek, dat in 2021 resulteerde in het boek Joods leven in het grensgebied. Een deel van het onderzoek is verwerkt in de reizende expositie die vanaf juli 2021 van Leer, via Weener, Bunde, Winschoten en Bourtange, uiteindelijk in december 2021 in Synagoge Groningen zal arriveren.

Gedurende het project zijn er tussen 2018-2021 tweetalige factsheets gemaakt, waarin de laatste ontwikkelingen rondom het project zijn gedeeld. Deze facsheets zijn gepubliceerd in mei 2018, april 2019, april 2020 en april 2021.

Dit project is mogelijk gemaakt door.jpg

Het grensoverschrijdende project 'Joods leven in de grensstreek' is mogelijk gemaakt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”. De Provincie Groningen en het Niedersächsische Ministerium für Bundes und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung hebben hier eveneens een bijdrage aan geleverd. Het INTERREG-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) ondersteunt bij de uitvoering van het project.

20210718_131441.jpg
bottom of page