top of page
synagoge_gr (3).jpg

DISCLAIMER

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.synagogegroningen.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Stichting Folkingestraat Synagoge kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

 

Eigendoms- en gebruikersrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Stichting Folkingestraat Synagoge heeft getracht alle rechthebbende van foto, video, tekst en informatie te achterhalen en te informeren. Indien wij in gebreke zijn gebleven bieden wij voor als dan onze excuses aan en vertrouwen wij er op dat u ons hierover informeert door een bericht te sturen naar info@synagogegroningen.nl. Teksten en foto’s op www.synagogegroningen.nl mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Stichting Folkingestraat Synagoge.

 

Aanprakelijkheid

De informatie op de website www.synagogegroningen.nl is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Stichting Folkingestraat Synagoge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.synagogegroningen.nl of anderszins langs elektronische weg. Stichting Folkingestraat Synagoge aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

STICHTING FOLKINGESTRAAT SYNAGOGE – Juni 2021

bottom of page