top of page
synagoge_gr (3).jpg

PRIVACYVERKLARING

Om onze relaties op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Stichting Folkingestraat Synagoge persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS), gevestigd aan Folkingestraat 60 in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

www.synagogegroningen.nl

 

Stichting Folkingestraat Synagoge

Postbus 4187

9701 ED Groningen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Folkingestraat Synagoge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk. Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen. Wij werken samen met partners die dezelfde inspanning garanderen.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SFS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief, donateursbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SFS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SFS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@synagogegroningen.nl of bellen met 050-3123151. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk realiseren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@synagogegroningen.nl.

 

 

STICHTING FOLKINGESTRAAT SYNAGOGE  -  juni 2021

bottom of page