top of page
Zoeken

Zicht op Stad | Joodse verhalen achter de gevels in de synagoge

Kunst Behoud Groningen – voorheen Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen – viert haar 30-jarig jubileum met de expositie Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels in de Synagoge Groningen. Deze tentoonstelling laat een selectie zien uit Groningse stadsgezichten die Kunst Behoud Groningen in de drie decennia van haar bestaan bijeen heeft gebracht.

Kunst Behoud Groningen collectioneert betekenisvol regionaal artistiek erfgoed dat elders geen onderdak vindt. Vanaf woensdag 16 februari is de expositie te bezoeken.

Het bezit dat Kunst Behoud Groningen beheert is afkomstig uit schenkingen gedaan uit verzamelingen en nalatenschappen van kunstenaars, liefhebbers en verzamelaars. Het omvat zo’n 3000 werken van meer dan 160 kunstenaars uit de periode van de negentiende eeuw tot begin deze eeuw. Kunst Behoud Groningen organiseert regelmatig exposities en leent werken uit aan derden. Ook verzorgt zij publicaties over haar bezit, zoals Lokaal palet en Wladimir de Vries.


Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels toont schilderijen, aquarellen en grafische werken van herkenbare stukjes Stad uit verschillende perioden. Op het kleurrijke, eigentijdse doek van Joost Doornik – tevens beeldmerk van de tentoonstelling – schittert de Visserbrug. Uit ‘De Herestraat’, een grafisch werk uit 1980 van het bekende Ploeglid Jan van der Baan, klinkt de verkeersdrukte op. Met zeven werken is Van der Baan goed vertegenwoordigd op Zicht op Stad.

In de tentoonstelling is de keuze deels gevallen op werken die verbonden bleken met bijzondere Joodse verhalen. Zo wint “De Oosterstraat”, een aquarel van Jan Jansen uit 1984, aan betekenis door het verhaal dat Jacques d’Ancona over deze straat weet te vertellen. Het werk “De Vismarkt met Korenbeurs “, een bekende ets van Johan Hemkes uit 1959, krijgt extra lading door het verhaal over Jozef Israëls. En zo verschaffen de achterliggende Joodse verhalen elk van deze uitgekozen werken een onverwachte dimensie.


Synagoge Groningen selecteerde aan de hand van de kunstwerken plekken die herinneren aan de Joden die er woonden of werkten en voegde er verhalen uit het verleden aan toe. Robert Mulder – de bekende fotograaf en journalist – werd door de synagoge gevraagd plekken, verbeeld in de kunstwerken, te fotograferen. Hij laat daarmee op verbluffende wijze zien hoe de stad de laatste decennia is veranderd.


Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels is de vrucht van een geslaagde samenwerking tussen het jubilerende Kunst Behoud Groningen en Synagoge Groningen. De openingshandeling wordt verricht door Jacques Wallage op 13 februari a.s.. Wegens de geldende coronamaatregelen vindt de opening in kleine kring plaats.


Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels Synagoge Groningen, Folkingestraat 60 13 februari – 1 mei 2022

コメント


bottom of page