top of page
Zoeken

Sterke vrouwen in de Bijbel centraal tijdens Dag van het Jodendom

Op 22 januari 2023 besteedt het Bisdom Groningen-Leeuwarden in het kader van de Dag van het Jodendom aandacht aan het thema 'sterke' vrouwen in de Bijbel. Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Deze studiemiddag is een aanzet tot nadenken en discussie.


Sprekers zijn Prof. dr. Irene E. Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen, Universiteit van Amsterdam en Dr. Joke Brinkhof, exegeet.


De bijeenkomst in de Synagoge Groningen begint op 22 januari 2023 om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Nadere informatie over het programma volgt nog.


Vooraanmelding / reservering

Voor vragen en (voor)aanmelding kunt u terecht bij het Secretariaat van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Comments


bottom of page