top of page
Zoeken

Presentatie onderzoek 'Lege plekken, Groningen en zijn Joodse Stadjers in en na de oorlog'

In opdracht van de gemeente Groningen is onderzoek verricht naar de omgang van Joods vastgoed in de oorlogsjaren en het naoorlogse rechtsherstel. De gemeente wilde graag duidelijk krijgen wat de rol en houding van de gemeente was in die jaren. Het onderzoek is uitgevoerd door een team onder leiding van prof. dr. Maarten Duijvendak en dr. Stefan van der Poel met als resultaat een indrukwekkend rapport. Het boek n.a.v. het onderzoek wordt op 29 april a.s. van 14.45 uur tot 17.30 uur in Synagoge Groningen gepresenteerd.

Als verdieping én verbreding is een vervolgonderzoek gedaan naar de positie van de gemeentepolitie, de zorg voor en opvang van teruggekeerde oorlogsslachtoffers en hoe we als Groninger samenleving in de naoorlogse decennia vorm hebben gegeven aan herdenken en herinneren. Dit vervolgonderzoek heeft geleid tot een waardevol boek dat geschreven is door onderzoekers onder leiding van dr. Stefan van der Poel. In het boek is ook een samenvatting van het onderzoek over het Joods vastgoed opgenomen.


Het boek Lege plekken, Groningen en zijn Joodse stadjers in en na de oorlog verschijnt op 29 april 2022, de eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling en de bestuursvoorzitter van de Nederlands-Israëlitische gemeente, Frits Grunewald. Tijdens deze bijeenkomst zal burgemeester Schuiling reflecteren op het onderzoek en een brug slaan naar onze tijd. Prof. dr. Duijvendak zal een toelichting geven op de uitkomsten van het onderzoek rond het Joods onroerend goed en dr. Stefan van der Poel zal het boek Lege plekken presenteren en toelichten.


Presentatie Lege Plekken

Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60 in Groningen

Datum: Vrijdag 29 april | 15.15 uur Aanvang programma (Synagoge vanaf 14.45 uur geopend. Ontvangst met koffie/thee)

Entree: Gratis! Reserveren is gewenst via de ticketlink.


Lege Plekken is vanaf 29 april ook verkrijgbaar in onze sjoelshop en kost €25,00.

Comentarios


bottom of page