MZZL!

MZZL! is het splinternieuwe magazine van de Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) in Groningen. Boordevol informatie over achtergronden van de synagoge zelf, bekende joodse Groningers en activiteiten van SFS. Het glossy magazine is bedoeld voor een breed publiek.

MZZL! toont aan dat de synagoge in de Folkingestraat bruist van activiteiten: educatie aan jongeren, rondleidingen voor groepen, concerten, exposities en natuurlijk de diensten en bijeenkomsten van de joodse gemeente. Bovendien komen de lezers weten dat de stad Groningen een veelbewogen joodse geschiedenis kent en dat er nog volop joods leven is.

MZZL! verschijnt halfjaarlijks. Het is mogelijk een abbonement af te sluiten via het contactformulier

Reislustige MZZL!: van Danzig via Broadway en Berlijn naar Appingedam

MZZL!, nr. 8, het glossy magazine van cultuurcentrum Synagoge Groningen, verlegt in deze zomerse editie de grenzen. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Van bridgen in de Danziger Sjoel naar Kurt Weil in Aduarderzijl en vervolgens op pad met de reizende rabbijn Lody van de Kamp. Maar waarom gaan we eigenlijk op reis? En hoe reislustig zijn of waren Joden, al of niet gedwongen?

Met de bakfiets naar de uitvaart: Pauline Broekema en Henk Helmantel in MZZL! 5

 

Ondanks de spanningen in de wereld tussen allerlei culturen en geloofsovertuigingen gaat het enige echte glossy magazine over de Joodse cultuur MZZL! gewoon door met verschijnen. Of beter gezegd: moet juist doorgaan, want dit magazine, dat wordt uitgegeven door de Synagoge Groningen, heeft het zich als taak gesteld diverse culturen met elkaar te verbinden. Immers, er zijn legio overeenkomsten.

Thema’s van MZZL! 5: de dood, begrafenissen, begraafplaatsen. En om het uitgangspunt van de redactie te onderstrepen wordt dus niet alleen aandacht geschonken aan de rituelen bij Joodse begrafenissen, maar duikt ook de ‘klare’ boter van de Hindoestanen op. En waarom worden moslims zonder kist begraven? Liever per bakfiets op weg naar de uitvaart? Alles kan.

MZZL! 4 over sex en kosjere humor

MZZL!, het kleurrijke en vlot leesbare magazine van Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) in Groningen, gaat in zijn nieuwste editie over de relatie tussen jodendom en het lichaam. In artikelen over het pas ontdekte mikwe van de Groninger synagoge wordt uitgelegd waarom joodse getrouwde vrouwen er maandelijks een bad namen. En in een interview vertelt een jonge joodse vrouw dat zij voor haar huwelijk geen sex wil hebben met haar aanstaande echtgenoot.

In de MZZL! nr. 4 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onlangs herontdekte mikwe (joods ritueel bad). In een spannend artikel wordt uit de doeken gedaan wat aan deze sensationele vondst vooraf ging.

Naomi Papegaay, voormalig medewerkster van de Groningse synagoge, vertelt over haar gioer (bekering tot het jodendom) in Israel. En over haar afspraak met haar vriend om elkaar tót hun huwelijk nooit aan te raken.

Kerstboom taboe voor Jacques Wallage: MZZL! viert volop feest

Het is volop feest in de derde editie van het glossy magazine MZZL!. Niet toevallig, want deze editie geldt voor de periode van Kerstmis/Chanoeka tot Pasen/Pesach.

Om de feestvreugde nóg groter te maken, kunnen lezers vanaf nu een voordelig abonnement nemen. Een introductieabonnement voor een jaar kost tijdelijk slechts € 5,--.

Feestvieren is goed voor een volk. Kijk maar naar het Joodse volk dat zijn oorspronkelijke religie en identiteit heeft weten te bewaren, beweert de Amsterdamse taalkundige Paul Gabriner in zijn artikel in MZZL! nr. 3. Maar Jacques Wallage onthult in zijn column dat – tot zijn grote verdriet – in het joodse gezin waarin hij opgroeide een kerstboom taboe was.

MZZL! loopt ook alvast vooruit op Pasen en Pesach. De Groningse godsdienstwetenschapper Joram Pool beschrijft welke rol een eigenwijze paus speelde bij het uit elkaar halen van deze feesten.
 

Matzeballen

In Groningen werden joodse feesten vroeger door velen gevierd. Tot de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog daaraan een eind maakte. Twee oud-Stadjers hebben daaraan nog levendige herinneringen. René de Vries was in 1939 een jongetje van zes. Hij denkt nog steeds met warme gevoelens terug aan onder meer Poeriem (joods carnaval).

Sara Tromp-Frank (101) herinnert zich nog hoe ze zich verheugde op de 'matzeballen' met Pesach. Minder plezierig werd het toen zij in de oorlog de joodse feesten moest vieren in de onderduik.

MZZL! 2 met columns Ruud Lubbers en Jean Pierre Rawie

MZZL! voortaan twee keer per jaar !

De tweede editie van MZZL!, het kleurrijke magazine over jodendom en aanverwante zaken in Groningen is verschenen. Het werd gepresenteerd in boekhandel Godert Walter.
MZZL! biedt artikelen, rubrieken en columns over Joods Groningen in verleden en heden. Het blad is bedoeld voor een zeer breed publiek.
Ruim een jaar geleden verscheen een proefeditie van MZZL!. Voortaan verschijnt het glossy blad halfjaarlijks. MZZL! is nu nóg mooier vormgegeven, bevat nieuwe rubrieken en wordt geleid door een nieuwe hoofdredacteur, de ervaren journaliste Ansje Monkhost.

Hoofdthema Folkingestraat
MZZL! nr. 2 heeft als hoofdthema de Folkingestraat, de voormalige hoofdstraat van de Groningse Jodenbuurt. In een uitvoerig artikel wordt een beroemde foto van de Folkingestraat uit de jaren ’30 van de vorige eeuw tot in detail beschreven. Daardoor lijken de vele anonieme -Joodse en niet-Joodse - Groningers in het beeld weer tot leven te komen.

Synagoge Groningen geeft nieuwe glossy MZZL! uit

MZZL! is het splinternieuwe magazine van de Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) in Groningen. Boordevol informatie over achtergronden van de synagoge zelf, bekende joodse Groningers en activiteiten van SFS. Het glossy magazine is bedoeld voor een breed publiek. Indien het blad blijkt te voorzien in een behoefte, zal MZZL! voortaan jaarlijks verschijnen.

MZZL! toont aan dat de synagoge in de Folkingestraat bruist van activiteiten: educatie aan jongeren, rondleidingen voor groepen, concerten, exposities en natuurlijk de diensten en bijeenkomsten van de joodse gemeente. Bovendien komen de lezers weten dat de stad Groningen een veelbewogen joodse geschiedenis kent en dat er nog volop joods leven is.

Slechts weinig stadjers weten dat de bekende straatmuzikant Moti van joodse afkomst is. Moti en zijn zoon Robin weten daarover in het magazine boeiende verhalen te vertellen. Over de jeugd van Moti in Israel. En over de ervaringen van zijn zoon met diens joodse afkomst.

 

Jacques d’Ancona

Ook over de joodse achtergrond van de journalist Jacques d’Ancona is weinig bekend. In MZZL! vertelt d’Ancona voor het eerst uitgebreid over zijn Gronings-joodse familie en over zijn sterke band met het jodendom.

Ook in het verleden heeft Groningen bekende joden voortgebracht, zoals de schilder Jozef Israels en de voorvechtster voor vrouwenrechten Aletta Jacobs. Over beiden schreef docente vrouwenstudies aan de RUG Mineke Bosch een bijzondere artikel.

Ook over het gebouw aan de Folkingestraat valt in de MZZL! veel te lezen. Zoals een interview met bouwkundige Jur Bekooij van Stichting Oude Groninger Kerken over de recente ingrijpende restauratie. Zo is aan hem te danken dat twee bollen aan de voorgeven onlangs voorzien zijn van een laag bladgoud.

Lezers kunnen aan de hand van twee artikelen zelf een rondleiding volgen door de synagoge en de voormalige Groningse jodenbuurt.

Abonneren op MZZL!