Welkom bij de Groninger Synagoge

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Sinds de restauratie in 1981 heeft de synagoge in Groningen twee hoofdgebruikers: Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) en de Joodse Gemeente Groningen (NIGG). SFS organiseert in het gebouw exposities, concerten, lezingen, rondleidingen en educatie. Tevens verhuurt SFS het gebouw voor passende evenementen.

Door het gebruik door de Joodse Gemeente is de synagoge ook een volledig functionerende 'sjoel'.

Het gebouw is te bezichtigen tijdens exposities en vaste openingstijden. Daarbuiten met rondleidingen, uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Nieuwscategorie: 

Lezing Stefan van der Poel over Leo Polak

Datum: 
woensdag, 18 februari, 2015 - 19:30 to 21:30

Toegang: 12,50 euro

Dr. Stefan van der Poel is historicus en als universitair docent werkzaam aan de RuG. Van zijn hand verschenen onder meer Joodse stadjers (2004), Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 (2005), 100 jaar Folkingestraat-synagoge (2006) en Joods leven in Groningen. Oorsprong en herinnering (2011).

Leo Polak (1880-1941) – jurist, filosoof, ethicus en sinds 1928 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groninger universiteit – wist dat de gevaren die hem sinds de jaren dertig omringden steeds dreigender werden. Tegelijkertijd trachtte hij zijn euthymia (gemoedsrust) te bewaren. In zijn dagboeken, die hij vrijwel tot het einde toe bijhield, is te lezen op welke wijze hij zich staande trachtte te houden. Zeer nauwkeurig beschrijft hij zijn ontslag aan de Groninger universiteit, zijn arrestatie en ondervraging door de SD en zijn verblijf in de gevangenissen van Groningen en Leeuwarden. Zijn relaas wordt abrupt afgebroken op de dag dat hij naar Sachsenhausen wordt gedeporteerd. Van deze laatste periode resteren slechts enkele brieven en een verslag van een medegevangene. Deze dagboeken, die Polak gedurende een periode van veertig nauwgezet bijhield, zijn nu eindelijk voor onderzoek vrijgegeven. Ze bieden een hoogstpersoonlijk en veelomvattend  beeld van een leven. In deze lezing staat vooral de oorlogsperiode centraal.

Lezing Stefan van der Poel over Hendrik Nicolaas Werkman

Datum: 
woensdag, 1 april, 2015 - 19:30 to 21:30

Toegang: 12,50 euro

Dr. Stefan van der Poel is historicus en als universitair docent werkzaam aan de RuG. Van zijn hand verschenen onder meer Joodse stadjers (2004), Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 (2005), 100 jaar Folkingestraat-synagoge (2006) en Joods leven in Groningen. Oorsprong en herinnering (2011).

Werkmans Chassidische legenden die respectievelijk in juni 1941 en december 1943 verschenen, behoren tot het beste werk dat hij heeft voortgebracht. Minder bekend is hoe de niet-joodse Werkman tot dit werk gekomen is. Wat trok hem in de door Martin Buber (1878-1965) verzamelde legenden? En wat vond Buber zelf eigenlijk van het werk van Werkman? Het is interessant te onderzoeken waarom het neochassidisme, waarvan Buber de grote inspirator was, vanaf 1900 zo populair werd. In deze lezing wordt een koppeling gemaakt met de tragiek van het joodse leven in Groningen tussen 1940 en 1945. Werkman werd zich bewust van dit joodse leed, schreef hierover en maakte uiteindelijk zijn druksels.

Abonneren op Front page feed