Welkom bij de Folkingestraat Synagoge in Groningen

VRIJWILLIGERS GEZOCHT vanaf 1 juni 2017 ! (klik HIER)
++++++++

 

++++++++

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Tijdens de restauratie van 1975-1981 is de architectuur teruggebracht in de oorspronkelijke gedaante.

Nadat het synagogegebouw in 2008 in eigendom was overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), werden er nog nadere, gedetailleerde, interne en externe restauraties uitgevoerd aan onder andere diverse ornamenten.

In onderstaande compilatie door de SOGK van enkele OOG-TV & TV-Noord-reportages ziet u de de verschillende fasen van die laatste restauraties.

De vooroorlogse inrichting (klik hier voor een foto daarvan) met de vele zitplaatsen is echter niet volledig gereconstrueerd: daarvoor is de huidige Joodse gemeente te klein. Wel is sinds het opnieuw in gebruik nemen door de Joodse gemeente de synagoge weer een volledig functionerende 'sjoel'.
Boven de hoofdingang van Synagoge Groningen staat in het Hebreeuwse een tekst uit het vijfde boek van de Thora (Deuteronomium), hfdst. 28 vers 6:

 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך לפק
(fonetisch: Baroech ata bevoe'écha oe-baroech ata be-tsétcha)
wat vertaald kan worden als:
"Gezegend bent U bij Uw ingaan en gezegend bent U bij Uw uitgaan"

De synagoge heeft nu dus twee hoofdbespelers:

- De Joodse Gemeente Groningen: Zij houdt de synagogale sabbathdiensten en Joodse feesten en verzorgt Joodse en Hebreeuwse lessen in de rabbinaatskamer.
- De Stichting Folkingestraat Synagoge (waar deze website bij hoort): Deze organiseert er: rondleidingen in de synagoge en wandelingen door de oude Joodse buurt en verder, al of niet in samenwerking met derden: symposia; exposities; concerten; lezingen; en educatieve evenementen rond Jodendom en Synagoge en stelt het gebouw tevens aan derden ter beschikking als cultureel podium voor overige passende evenementen.

Hieronder enkele filmpjes over Synagoge Groningen.
Het 1e is uit de reeks promotiefilms 'Er gaat niets boven Groningen' gemaakt door de Provincie Groningen.
In het 2e wordt de maker van TV-Noord programma 'Eem Kieken' in de synagoge rondgeleid.


MIKWE
In 2014 werden in het rabbinaatshuis - naast de synagoge - enkele exemplaren van een vooroorlogs Joods ritueel bad, een zogeheten 'mikwe', herontdekt en uitgegraven.

Klik hier om meer te lezen over deze belangwekkende vondst.

De 2 volgende filmpjes gaan speciaal over die recente mikwe-ontdekking:
Het 1e is een nieuws-item van OOG-TV, het 2e een van TV-Noord.

BEZICHTIGING & RONDLEIDING
Het synagogegebouw (én de mikwes) zijn voor bezichtiging geopend gedurende de vaste openingstijden én tijdens exposities:
  op dinsdag tot en met vrijdag & op zondag: van 13.00  -  17.00 uur;
  Rondleidingen in de synagoge op het hele uur
  Rondleidingen door de oude Joodse buurt om 13:00 & 15:00 uur (in Januari alléén op zondag & woensdag en in Februari op zondag, woensdag.& vrijdag)
  Buiten die tijden - mét rondleidingen - uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Zie voor uitzonderingen op genoemde tijden altijd bovenaan in de rechterkolom met 'Openingstijden' op deze website

Vanaf 2012 tot en met 2016 gaf de Stichting één keer per 6 maanden een magazine uit: de MZZL! [spreek uit: mazzel], dat hoogwaardige journalistieke artikelen bracht over achtergronden van de synagoge zelf, over bekende Joodse Groningers en over de activiteiten van de Stichting Folkingestraat Synagoge alsmede over algemene Joodse thema's. Per 1 januari 2017 is dit magazine echter opgeheven. Klik hier voor de stukjes op deze website die in het kort aangeven waar de afgelopen 8 nummers over zijn gegaan. Het laatste nummer kán misschien nog bij Groninger boekhandels gevonden worden en bij de openbare bibliotheek. In de synagoge zijn in ieder geval alle oude nummers na te lezen.

Voor wie meer informatie over andere Joods - culturele en religieuze - organisaties in Noord- en Oost-Nederland wenst, is er de website van de Synagogen van Noord en Oost Nederland: Syneonwww.syneon.nl

Of men kijke op de LINKS-pagina  van de website van de Stichting Folkingestraat Synagoge zelf: http://www.synagogegroningen.nl (deze wordt ook nog verder uitgebreid !)

Nieuwscategorie: 

Boekpresentatie op 10 juli in Synagoge Groningen van Wandeltraject Leek Westerbork ter ering van 61 Leekster Joden

Organisatie: 
Herman Oosterman & Stichting Folkingestraat Synagoge

Naar aanleiding van het wegvoeren op 15 juli 1942 van 61 Leekster Joden naar kamp Westerbork, start Herman Oosterman op donderdag 6 juli vanuit Leek een herdenkingswandeltocht (waar hij iedere andere geïnteresseerde toe uitnodigt aan deel te nemen) die op 10 juli om 14:00 uur Synagoge Groningen aandoet en op 15 juli eindigt in Herinneringskamp Westerbork.
Dit initiatief gaat gepaard met de presentatie van een wandelboek ‘Het spoor volgen’, dat donderdagochtend 6 juli voor het eerst in Leek gepresenteerd wordt en - tijdens een korte manifestatie - op 10 juli om 14:00 uur óók in de Groninger Synagoge  Gastheer daar is Chris van Wierst.
Stadsdichteres Lilian Zielstra en Suze Sanders zullen dan met gedichten de geschiedenis belichten. Ook treedt Conny Essbach op.

In het boek worden de 10 trajecten die de tocht beslaat beschreven. De wandelroute volgt zo veel mogelijk de oude spoorroute, waarlangs in juli 1942 de Joodse ingezetenen van Leek zijn gedeporteerd naar kamp Westerbork. Daarnaast bevat het boek enige episodes uit de geschiedenis van de joodse bevolking van Groningen en Drenthe. Veel historische foto’s illustreren het verhaal.

Platform Religie en Levenbeschouwing viert midzomermiddag op het 'tempelplein' achter de synagoge

Organisatie: 
Platform Religie en Levenbeschouwing & Stichting Folkingestraat Synagoge

evenement: Midzomermiddag-viering
lokatie: synagoge Groningen én plein achter de synagoge
adres: Folkingestraat 60  9711 JZ  GRONINGEN
datum: zondag 2 juli 2017
tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
entrée: gratis
 

Op een heus tempelplein Midzomer vieren door mensen te ontmoeten met heel diverse overtuigingen en door aan activiteiten deel te nemen. Dat kan op zondagmiddag 2 juli midden in de binnenstad van Groningen. Op deze Midzomermiddag – een nieuw initiatief van het Platform Religie en Levensbeschouwing  - kunnen bezoekers behalve luisteren ook meepraten en iets doen.

Klik hier voor het programma

Kunstexpert Ter Borg schenkt Herman Dijkstra’s portret ‘Jongen met keppel’ aan Synagoge

Het geschilderd portret van een (Joodse) jongeman met keppel, door de Groningse kunstenaar Herman Dijkstra (1904-1976), was het verrassende geschenk dat galeriehouder en kunsthandelaar Richard ter Borg aan Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) cadeau deed, na afloop van de door hem gehouden veiling van 350 werken in de Synagoge, op 8 juni j.l.. Klik hier voor het eerdere bericht over die veiling.
De Stichting Folkingestraat Synagoge is zeer ingenomen met deze schenking. Klik hier voor een reportage van OOG TV van 13 juni 2017, waarin een interview met de schenker, Richard ter Borg over de motieven voor zijn geste en een interview met de dankbare algemeen manager van de SFS, Heleen Mudde.

Abonneren op Front page feed