Welkom bij de Folkingestraat Synagoge in Groningen

VRIJWILLIGERS GEZOCHT vanaf 1 juni 2017 ! (klik HIER)

Een bezoek aan de Groninger Synagoge brengt je meteen in de sfeer van het Midden-Oosten!

Tijdens de restauratie van 1975-1981 is de architectuur teruggebracht in de oorspronkelijke gedaante.

Nadat het synagogegebouw in 2008 in eigendom was overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), werden er nog nadere, gedetailleerde, interne en externe restauraties uitgevoerd aan onder andere diverse ornamenten.
In onderstaande compilatie door de SOGK van enkele OOG-TV & TV-Noord-reportages ziet u de de verschillende fasen van die laatste restauraties.

De vooroorlogse inrichting (klik hier voor een foto daarvan) met de vele zitplaatsen is echter niet volledig gereconstrueerd: daarvoor is de huidige Joodse gemeente te klein. Wel is sinds het opnieuw in gebruik nemen door de Joodse gemeente de synagoge weer een volledig functionerende 'sjoel'.
Boven de hoofdingang van Synagoge Groningen staat in het Hebreeuwse een tekst uit het vijfde boek van de Thora (Deuteronomium), hfdst. 28 vers 6:

 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך לפק
(fonetisch: Baroech ata bevoe'écha oe-baroech ata be-tsétcha)
wat vertaald kan worden als:
"Gezegend bent U bij Uw ingaan en gezegend bent U bij Uw uitgaan"

De synagoge heeft nu dus twee hoofdbespelers:

- De Joodse Gemeente Groningen: Zij houdt de synagogale sabbathdiensten en Joodse feesten en verzorgt Joodse en Hebreeuwse lessen in de rabbinaatskamer.
- De Stichting Folkingestraat Synagoge (waar deze website bij hoort): Deze organiseert er: rondleidingen in de synagoge en wandelingen door de oude Joodse buurt en verder, al of niet in samenwerking met derden: symposia; exposities; concerten; lezingen; en educatieve evenementen rond Jodendom en Synagoge en stelt het gebouw tevens aan derden ter beschikking als cultureel podium voor overige passende evenementen.

Hieronder enkele filmpjes over Synagoge Groningen.
Het 1e is uit de reeks promotiefilms 'Er gaat niets boven Groningen' gemaakt door de Provincie Groningen.
In het 2e wordt de maker van TV-Noord programma 'Eem Kieken' in de synagoge rondgeleid.


MIKWE
In 2014 werden in het rabbinaatshuis - naast de synagoge - enkele exemplaren van een vooroorlogs Joods ritueel bad, een zogeheten 'mikwe', herontdekt en uitgegraven.

Klik hier om meer te lezen over deze belangwekkende vondst.

De 2 volgende filmpjes gaan speciaal over die recente mikwe-ontdekking:
Het 1e is een nieuws-item van OOG-TV, het 2e een van TV-Noord.

BEZICHTIGING & RONDLEIDING
Het synagogegebouw (én de mikwes) zijn voor bezichtiging geopend gedurende de vaste openingstijden én tijdens exposities:
  op dinsdag tot en met vrijdag & op zondag: van 13.00  -  17.00 uur;
  Rondleidingen in de synagoge op het hele uur
  Rondleidingen door de oude Joodse buurt om 13:00 & 15:00 uur (in Januari alléén op zondag & woensdag en in Februari op zondag, woensdag.& vrijdag)
  Buiten die tijden - mét rondleidingen - uitsluitend voor groepen, op afspraak.

Zie voor uitzonderingen op genoemde tijden altijd bovenaan in de rechterkolom met 'Openingstijden' op deze website

Vanaf 2012 tot en met 2016 gaf de Stichting één keer per 6 maanden een magazine uit: de MZZL! [spreek uit: mazzel], dat hoogwaardige journalistieke artikelen bracht over achtergronden van de synagoge zelf, over bekende Joodse Groningers en over de activiteiten van de Stichting Folkingestraat Synagoge alsmede over algemene Joodse thema's. Per 1 januari 2017 is dit magazine echter opgeheven. Klik hier voor de stukjes op deze website die in het kort aangeven waar de afgelopen 8 nummers over zijn gegaan. Het laatste nummer kán misschien nog bij Groninger boekhandels gevonden worden en bij de openbare bibliotheek. In de synagoge zijn in ieder geval alle oude nummers na te lezen.

Voor wie meer informatie over andere Joods - culturele en religieuze - organisaties in Noord- en Oost-Nederland wenst, is er de website van de Synagogen van Noord en Oost Nederland: Syneonwww.syneon.nl

Of men kijke op de LINKS-pagina  van de website van de Stichting Folkingestraat Synagoge zelf: http://www.synagogegroningen.nl (deze wordt ook nog verder uitgebreid !)

Nieuwscategorie: 

Goochelaars waren ze, uit Groningen! Verhaal over Ben Ali Libi tijdens Open Joodse Huizen

Op 4 mei 2017, tijdens de dag van de Open Joodse Huizen / Huizen van verzet, toog één van de vrijwilligers van de Stichting Folkingestraat Synagoge naar Café Tivoli aan het Zuiderdiep/ hoek Kleine Haddingestraat, waar historicus Ben Hummel vertelde over het leven van de Joodse Groninger Michel Velleman.

door: Cath. Groenendal

Goochelaar Michel Velleman, alias Ben Ali Libi, leerde het vak waarschijnlijk van zijn vader. Deze vader, Jesajas Velleman, probeerde ondanks zijn slechte gezondheid  op allerlei manieren aan de kost te komen.

Kijkdagen vanaf 31 mei t.b.v kunstveiling galerie Richard ter Borg op 8 juni

Organisatie: 
Richard ter Borg & Stichting Folkingestraat Synagoge

Kijkdagen t.b.v. Kunstveiling: Galerie / Kunsthandel / Veiling Richard ter Borg
data kijkdagen: woensdag 31 mei t/m donderdag 8 juni (behalve zaterdag 3 juni)
tijdstippen12:00 tot 17:00 uur (tijdens normale openingstijden synagoge)
entrée: gratis (alleen bij rondleiding door de synagoge: € 5,-)
datum Kunstveilingdonderdag 8 juni 2017
tijdstip: vanaf 19:00 uur
Van 31 mei tot en met 8 juni (behalve op 3 juni) zijn er in Synagoge Groningen tijdens de normale openingstijden kijkdagen van galeriehouder Richard ter Borg (uit de Folkingestraat) ten behoeve van zijn kunstveiling die op 8 juni plaatsvindt vanaf 19:00 uur.
Er zijn diverse werken van schilders uit de kunstkring De Ploeg. Maar ook werken van andere - al of niet Groninger - kunstenaars zijn vertegenwoordigd.

Avond Joodse traditionele dansen

Organisatie: 
Kaya Wolff & Stichting Folkingestraat Synagoge

dansen: ‘Dansavond  in Joodse traditie en vanuit Joodse inspiratie
datum: maandag 29 mei 2017
kosten: € 8,- (voor wie dit een 1e kennismaking is: vrije gift)
organisatie: Kaya Wolff
tijdstip: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
lokatie: Synagoge Groningen
adres: Folkingestraat 60   9711 JZ Groningen
cursus: vanaf begin september op maandagavond (elders in de stad)

Op maandag 29 mei om 19.30 uur is er weer een speciale open avond ter kennismaking met Joodse dansen, georganiseerd door Kaya Wolff. In september (op maandagavond) begint er (elders in de stad !) een cursus.

Het gaat om Israëlische, Chassidische, Klezmer- Jiddische dansen.
Het zijn zowel uitbundige, als ook rustige dansen: geschikt voor beginners én
gevorderden. Makkelijk zittende kleding & sportschoenen zijn gewenst.

Abonneren op Front page feed