Educatie in de synagoge voor basis- en voortgezet onderwijs

Een bezoek aan Synagoge Groningen is geschikt voor scholieren in
• de groepen 5 t/m 8 in het basisonderwijs
• alle klassen in het middelbaar onderwijs.
Het hoofdbestanddeel van een bezoek aan de synagoge is een interactieve rondleiding door onze deskundige begeleiders. De rondleiding wordt grotendeels in dialoogvorm gegeven, waarbij de leerlingen worden gestimuleerd om vragen te stellen.

Het doel van de educatieve rondleiding is:
• Scholieren laten kennismaken met de joodse cultuur en religie
Overeenkomsten en verschillen ontdekken tussen de drie wereldgodsdiensten christendom, jodendom en islam.

De rondleiding duurt standaard 1 uur, maar langer of korter kan ook.
De kosten bedragen € 50,-  per rondleiding.
Gezien de interactieve aard van de rondleiding is het raadzaam met max. 20 leerlingen tegelijk te komen. Een grotere groep kan in kleinere worden gesplitst die na elkaar worden rondgeleid. Overlegt u hierover met ons als u de boeking doet.

Voor elke 5 leerlingen is 1 volwassen begeleider verplicht. Voor de begeleiders is de deelname kosteloos.
Een bezoek is in principe elke schooldag mogelijk.

Contact:
Bij voorkeur via info@synagogegroningen.nl
Indien u niet over e-mail beschikt:
050 – 312 31 51
Bezoekadres: Folkingestraat 60, Groningen
Postadres: Postbus 4187, 9701 ED Groningen

Lesmateriaal
U kunt het voorbereidend lesmateriaal (3 korte lessen) voorafgaand of aan of na het bezoek aan de synagoge gebruiken. Hieronder is het lesmateriaal te downloaden:

Wat zeggen kinderen zelf?