Job Cohen houdt W.J. van den Bremenlezing over 'bestuurlijke kanten van planning'

Organisatie: 
Ibn Battuta & Stichting Folkingestraat Synagoge

lezing: W.J. van den Bremenlezing door Job Cohen
datum: dinsdag 23 mei 2017
tijdstip: 16:00-18:00 uur
lokatie: Synagoge Groningen
adres: Folkingestraat 60 Groningen
toegang: gratis (leden van Ibn Battuta hebben voorrang)
 

Op dinsdag 23 mei om 16:00 uur, sprak oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, in de synagoge van Groningen de jaarlijkse W.J. van den Bremenlezing uit, voor de faculteitsvereniging van studenten Ruimtelijke Wetenschappen 'Ibn Battuta'.

Job Cohen sprak over "de bestuurlijke kant van planning, vanuit zijn ervaring als burgemeester (van Amsterdam) en als voorman van de Partij van de Arbeid".
Zie voor eventuele details de website van Ibn Battuta. Klik hier voor die pagina.

Prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen (1947) is bijzonder hoogleraar gemeenterecht & gemeentekunde en bekleedt de zogeheten Thorbeckeleerstoel, verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de RijksUniversiteit te Leiden. Hij studeerde in de jaren '60 rechten in Groningen en had daarna een carrière die heen en weer ging tussen landsbestuur (op het gebied van o.a. vreemdelingenbeleid), juridische wetenschap, universiteitsbestuur en stadsbestuur. Het meest bekend werd hij als burgemeester van Amsterdam en door zijn daaropvolgende aanvoerderschap van de PvdA.

W.J. van den Bremen-lezing
Willem Jan van den Bremen (1931-2003) was tot zijn pensioen in 1996 hoogleraar economische en sociale aardrijkskunde in Groningen en tevens enkele jaren decaan cq. hoofd van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Sinds 2004 organiseert Ibn Battuta jaarlijks de lezing die naar hem vernoemd is om op die wijze het toonaangevende werk dat Van den Bremen verricht heeft voor zowel de faculteit als voor de wetenschap der geografie  te eren.

Datum: 
dinsdag, 23 mei, 2017 -
16:00 to 18:00