'Dag van het Jodendom' 2017 met studiemiddag over het thema ‘Vreemdeling’

Organisatie: 
Bisdom Groningen-Leeuwarden

studiemiddag: Dag van het Jodendom
datum: 15 januari 2017
tijdstip: 14:00 - 17:00 uur
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge Groningen
entrée: gratis, Wel graag aanmelden, Zie onderaan

De ‘Dag van het Jodendom’ die rond half januari sinds een aantal jaren, op initiatief van de Nederlandse bisschoppen ook in ons land gehouden wordt (in navolging van andere Europese landen), gaat op 15 januari 2017 in Synagoge Groningen over het thema: ‘Vreemdeling’. Onderbroken door muziek zijn er inleidingen door rabbijn, journaliste en publiciste Tamarah Benima {nota bene: dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving waarin stond dat dr. Leo Mock zou spreken} en christelijk theoloog Erik Borgman. Na afloop vragen en discussie.

De invalshoek van het thema: ‘Vreemdeling’
Het woord ‘vreemdeling’ roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende, buitenstaander.
De Dag van het Jodendom 2017 wil een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden:

Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn?
Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’?
Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’?
Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden?
Wat zeggen deze twee religieuze tradities hierover?

Dit symposium wil aanzetten tot nadenken en discussie. Dat gebeurt aan de hand van twee inleidingen:
1e Tamarah Benima, rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland te Zuidlaren én van de Amsterdamse modern-Joodse gemeente Beit Ha'Chidush, publiciste en oud-hoofdredactrice van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Ze schreef o.a.: "Joodser dan dit krijgt u het niet. De levenskunst van de joodse beschaving".
2e Erik Borgman, hoogleraar in de ‘Theologie van de Religie, in het bijzonder het christendom’, aan de Universiteit Tilburg, lekendominicaan en tevens gasthoogleraar in 'Vrijzinnige Theologie' aan het Doopsgezind Seminarie, Amsterdam. Hij schreef o.a. over bevrijdingstheologie en dominicaanse spiritualiteit. In 2015 publiceerde hij het boek "Waar blijft de Kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak".

De Dag van het Jodendom wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI). Deze KRI houdt zich binnen de RK Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Volledige Programma:
14:30-15:00 uur  Ontvangst met koffie of thee
15:00-15:05 uur  Begroeting en openingswoord
15:05-15:40 uur  Inleiding Rabbijn Tamarah Benima
15:40-15:45 uur  Muzikaal intermezzo
15:45-16:20 uur  Inleiding Prof. dr. Erik P.N.M. Borgman
16:20-16:35 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers
16:35-17:00 uur  Napraten met een drankje of een sapje
17:00 uur Sluiting

Toegang gratis
Aanmelding
(en ook voor meer informatie):
via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
of telefonisch: tel. 050-4065888
of schriftelijk bij:
Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden,
t.a.v. mw. Lisette Winter,
Ubbo Emmiussingel 79,
9711 BG Groningen