9 maart Lezing & discussie over Marx' houding ten opzichte van Jodendom en antisemitisme

Organisatie: 
Stichting Folkingestraat Synagoge

lezing: Jasper Schaaf over Karl Marx, jodendom en en vermeend antisemitisme
datum: donderdag 9 maart 2017
tijdstip: 20.00 uur
plaats: Folkingestraat 60, Synagoge Groningen
entree: tussen € 1,-  &  € 10,- (in de geest van Marx: naar draagkracht)

Karl Marx, telg uit een Joodse familie (die echter om praktische redenen tot de lutherse kerk was toegetreden), heeft zich tijdens zijn leven en in zijn geschriften op diverse momenten zeer kritisch geuit over Joden, het Joodse volk en de Joodse religie en religie in het algemeen (opium van het volk). Net als het taalgebruik van vele anderen in zijn tijd was dat van Marx, in persoonlijke contacten zoals brieven  soms hard over Joden, of zelfs cynisch. Nogal wat mensen hebben gesteld dat er in een aantal gevallen duidelijk sprake zou zijn geweest van antisemitsme, zoals in zijn geschrift ‘Over het joodse vraagstuk’.


Jasper Schaaf, filosoof, godsdienstwetenschapper  én SP-lid, laat hier op 9 maart zijn licht over schijnen. Hij zal in ieder geval verdedigen dat het taalgebruik van Marx niet alles zegt over Marx' visie op Joden en dat de geschriften die Marx samen met Engels schreef niet antisemitisch zijn.

Hij begint zijn lezing met een korte schets van Marx' leven en werk, waarna hij de nadruk legt op Marx’ verhouding tot het Jodendom en op de visie van Friedrich Engels in de tijd na Marx’ dood. In die tijd nl. werd in Duitsland het antisemitisch sentiment sterker, ook onder sommige socialisten, wat vanaf die tijd de interpretaties van Marx leer heeft beïnvloed.

Datum: 
donderdag, 9 maart, 2017 - 20:00